Karlsen, S. S., Thisted, K., & Gimnes, S. (2012). Fullstendig PDF: Silje Solheim Karlsen: Triumf, lojalitet, avstand. Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon (1893-1896) – og litteraturen i dens kjølvann. Nordlit, (29). https://doi.org/10.7557/13.2347