Heith, A. (2012). Platsens sanning. Performativitet och gränsdragningar i tornedalsk litteraturhistoria och grammatik. Nordlit, (30), 71-86. https://doi.org/10.7557/13.2373