Folkvord, I. (2012). Nyskapende radioestetikk og pragmatisk leilighets-arbeid – hørespillsjangeren i Inger Hagrups verk. Nordlit, (30), 171-187. https://doi.org/10.7557/13.2382