Brøgger, F. C. (2014). "Naturfolk" i teori og praksis: skildringen av samene og den nordlige naturen i Knud Rasmussens Lapland. Nordlit, (32), 99–115. https://doi.org/10.7557/13.3073