Aarekol, L. (2014). Helmer Hanssens reiser i isbaksen. Med Roald Amundsen og polene som omdreiningspunkt. Nordlit, (32), 117–131. https://doi.org/10.7557/13.3076