Jølle, H. D. (2014). Nansen i norsk polartradisjon. Nordlit, (32), 133–146. https://doi.org/10.7557/13.3126