Karlsen, S. S. (2015). Romantiske stereotypier eller barnlige avvik. Arktis som oppdragende element i jentebøker fra 1940- og 1950-tallet. Nordlit, (35), 205–219. https://doi.org/10.7557/13.3435