Pankratova, E. (2016). Hamsun og Tsjekhov—stilistisk gjenklang: Erfaringer fra mitt virke som oversetter. Nordlit, (38), 217–225. https://doi.org/10.7557/13.3753