Langhof, J. (2016). Författare—samhälle—media: En mediekritisk betraktelse av medietäckning om Knut-Hamsun-jubileet 2009. Nordlit, (38), 106–115. https://doi.org/10.7557/13.3757