Nesby, L. H. (2016). <i>På gjengrodde stier</i> (1949): Pasienten som forteller. Nordlit, (38), 137–151. https://doi.org/10.7557/13.3761