Torrissen, W. (2016). «Vi er aldri syke, derfor holder vi oss friske og eldes ikke […]»: Knut Hamsun og Pauline fra Polden i et helsemessig perspektiv. Nordlit, (38), 204–216. https://doi.org/10.7557/13.3768