Simonsen, A. H. (2020). Relasjoner ved enden av <i>Regnbuen</i> (1953). Nordlit, (47), 1–13. https://doi.org/10.7557/13.5512