Jonsson, B. (2020). Vilken svensk författare motsvarar Knut Hamsun och Örnulf Tigerstedt? Reflektioner om nazistiska diktare i Norden. Nordlit, (47), 65–76. https://doi.org/10.7557/13.5632