Drozdowska, K. (2020). Over lande- og sjangergrenser : Hamsun i det polske teateret. Nordlit, (47), 171–186. https://doi.org/10.7557/13.5653