Nesby, L. H. (2020). Tuberkulose som tegn på virkelighet i Hamsuns <i>Victoria</i> (1898). Nordlit, (47), 266–284. https://doi.org/10.7557/13.5656