Loria, K. (2020). Hamsuns <i>I Æventyrland</i> sett i et «grenselandsperspektiv». Nordlit, (47), 304–316. https://doi.org/10.7557/13.5658