Schmidt, M., & Wærp, H. H. (2009). Innledning. Nordlit, 13(2), 5-6. https://doi.org/10.7557/13.594