Gaasland, R. (2022). Omveien hjem. "Hans og Grete" i klasserommet. Nordlit, (48), 1–10. https://doi.org/10.7557/13.6380