Nesby, L. (2010). Linda Hamrin Nesby: Hamsundisputas: <br>”En analyse av Knut Hamsuns romaner <i>Pan</i>, <i>Markens grøde</i> og <i>Landstrykere</i> med utgangspunkt i kronotopbegrepet.". Nordlit, (25), 291–328. https://doi.org/10.7557/13.831