WærpH. H. (2009). Vandringer i refleksjonslandskapet – om Knut Hamsuns <i>På gjengrodde stier</i&gt;. Nordlit, 13(2), 161-186. https://doi.org/10.7557/13.961