ArntzenE. (2009). "Det fine og sælsomme behag". Om lykke og værensfylde i Knut Hamsuns forfatterskap. Nordlit, 13(2), 205-218. https://doi.org/10.7557/13.963