Arntzen, E. (2009). "Det fine og sælsomme behag". Om lykke og værensfylde i Knut Hamsuns forfatterskap. Nordlit, (25), 205–218. https://doi.org/10.7557/13.963