SCHMIDT, M.; TORJUSSEN, S. S.; WHITTAKER, H. Forfatterpresentasjoner - Authorbiographies. Nordlit, n. 22, p. 267-271, 1 apr. 2007.