ERIKSEN, R. Kroppslighet og jomfrukur i Hans E. Kincks tragedie <i>Den sidste Gjest</i> (1910). Nordlit, n. 27, p. 55-68, 1 jun. 2011.