BäckströmP. "Den gamla skamliga vanligheten". En komparativ analys av experimenterande poesi och psykosens språk. Nordlit, v. 10, n. 1, p. 1-18, 1 jun. 2006.