BäckströmP. ”Den laglösa fantasin till makten!” Det svenska 70-avantgardets uppror mot den rationella poesin. Nordlit, v. 9, n. 2, p. 5-26, 1 jul. 2005.