KnutsenN. M. Et lite pekk tesies. Litt om språket i <i>Vett og uvett</i&gt;. Nordlit, v. 9, n. 2, p. 71-77, 1 jul. 2005.