BäckströmP.; NesbyL. H.; KudrjavtsevaT. Forord. Nordlit, v. 9, n. 1, p. 1-2, 1 jul. 2005.