BäckströmP. "Heller ikke i dette skrift er det uutsigelige sagt". Det nordiska neoavantgardets estetik - exemplen Fahlström, Hodell & Højholt. Nordlit, v. 9, n. 1, p. 203-235, 1 jul. 2005.