WærpH. H. Lars Frode Larsen: <i>Tilværelsens Udlænding Hamsun ved gjennombruddet 1891-1893</i&gt;. Nordlit, v. 7, n. 2, p. 245-250, 1 aug. 2003.