Rottem Øystein. Myten om nordlendingen. En tributt til Nils Magne. Nordlit, v. 7, n. 1, p. 5-20, 1 aug. 2003.