LarsenL. F. Knut Hamsuns exodus. Amerika-oppholdet, 1882 - 1884. Bakgrunn og erfaringer. Nordlit, v. 7, n. 1, p. 99-113, 1 aug. 2003.