THEODORSEN, C. Knut Hamsun og Wien. Nordlit, n. 13, p. 129–157, 1 aug. 2003.