NæssH. Arbeidet med Knut Hamsuns brev. Nordlit, v. 7, n. 1, p. 59-66, 1 aug. 2003.