ENGELSKJØN, R. Lars Bergs erotiske romaner. Nordlit, n. 13, p. 231–240, 1 aug. 2003.