MjørK. J. Semiotikk som indre eksil: Om binære modellars rolle i russisk kultur. Nordlit, v. 9, n. 2, p. 105-132, 1 jul. 2005.