ENGELSKJØN, R. Vev og nettverk, tekst og tidrom. Nordlit, n. 7, p. 63–77, 1 feb. 2000.