KARLSEN, O. Sonetten som aritmetisk og arkitektonisk struktur: En intertekstuell lesning av Olav H. Hauges ‹Gullhanen› fra «Seint rodnar skog i djuvet» (1956). Nordlit, [S. l.], n. 3, p. 121–141, 1998. DOI: 10.7557/13.2176. Disponível em: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/2176. Acesso em: 24 oct. 2021.