BäckströmP. A. Samvetets ro. Børje Veslens novell "Ångfärjan Tegelbacken". Nordlit, v. 2, n. 1, p. 209-235, 1 jan. 1998.