ZACHARIASSEN, K. Isak Saba, Anders Larsen og Matti Aikio – ein komparasjon av dei samiske skjønnlitterære pionerane i Norge. Nordlit, [S. l.], n. 29, p. 1–13, 2012. DOI: 10.7557/13.2298. Disponível em: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/2298. Acesso em: 28 jan. 2023.