DIESEN, J. A. Nordover med filmkamera - fra Wellman til Nobile. Nordlit, n. 29, p. 243-278, 1 mai 2012.