HEITH, A. Platsens sanning. Performativitet och gränsdragningar i tornedalsk litteraturhistoria och grammatik. Nordlit, n. 30, p. 71-86, 23 okt. 2012.