FOLKVORD, I. Nyskapende radioestetikk og pragmatisk leilighets-arbeid – hørespillsjangeren i Inger Hagrups verk. Nordlit, n. 30, p. 171-187, 23 okt. 2012.