TORRISSEN, W. «Vi er aldri syke, derfor holder vi oss friske og eldes ikke […]». Nordlit, n. 38, p. 204–216, 7 apr. 2016.