WærpH. H. Vandringer i refleksjonslandskapet – om Knut Hamsuns <i>På gjengrodde stier</i&gt;. Nordlit, v. 13, n. 2, p. 161-186, 1 sep. 2009.