ArntzenE. "Det fine og sælsomme behag". Om lykke og værensfylde i Knut Hamsuns forfatterskap. Nordlit, v. 13, n. 2, p. 205-218, 1 sep. 2009.