Schimanski, Johan, and Ulrike Spring. 2007. “Mottakelse/mottakelse; Tilbakekomstene til den østerrikskungarske nordpolekspedisjonen, 1872-1874”. Nordlit, no. 22 (April):143-66. https://doi.org/10.7557/13.1575.