Eriksen, Roy. 2011. “Kroppslighet og jomfrukur i Hans E. Kincks tragedie <i>Den sidste Gjest</i> (1910)”. Nordlit, no. 27 (June):55-68. https://doi.org/10.7557/13.1805.