Bäckström, Per. 2006. “‘Den gamla skamliga vanligheten’. En komparativ analys av experimenterande poesi och psykosens språk”. Nordlit, no. 19 (June):1-18. https://doi.org/10.7557/13.1832.