Schlosser, Jan. 2006. «Gedanken Zur Erzählprosa Herman Kestens». Nordlit, nr. 19 (juni):65-74. https://doi.org/10.7557/13.1836.